• Arctodus AS
    ruby, web, startups

Hei! Velkommen til Arctodus AS

Jeg heter Bjørn Trondsen, Arctodus AS er mitt firma. Jeg utvikler programvare i Ruby, Rails, jQuery og EmberJS.

Jeg brenner for programmeringshåndtverket, problemløsing og grynderprosjekter. Jeg er opptatt av at prosjektene gjennomføres med smidige utivilingsprosesser og at implementasjonene er ryddige sånn at de kan endres på og videreutvikles i fremtiden.

Utvalgte prosjekter